تور داخلی ایران

تخفیف 5 درصد
مبدا:
تبریز
مقصد:
1 شب ماکو+1 شب آبادان
تاریخ شروع:
1399/07/01
مدت:
6 روز
قیمت:
4157334
6 روز

تور داخلی ایران

تور طبیعت گردی ویژه پاییز 

تور ویژه گردشگری داخلی از اول مهر ماه هر هفته جمعه ها

تورهای ایرانگردی از برنامه ها مرکز ررزواسیون از کجا به کجاست  1233457890-009@3632632 

ردیف نرخی مقصد هتل اتاق دونفره اتاق تک نفره اتاق سه نفره کودک نوزاد انتخاب و رزرو
ردیف نرخی 1 ماکو
آبادان
هتل بزرگ
اسپیناس پالاس
1310 1330 1290 830 640
ردیف نرخی 2 ماکو
آبادان
کورال اورینتال
اسپیناس پالاس
1700 1740 1660 830 940
ردیف نرخی 3 ماکو
آبادان
کورال اورینتال
هتل سهند
1970 2030 1940 830 1150
ردیف نرخی 4 ماکو
آبادان
هتل بزرگ
هتل سهند
2130 2210 2110 830 1270
ردیف نرخی 5 ماکو
آبادان
هتل بزرگ
اسپیناس پالاس
2410 2510 2370 830 1480
ردیف نرخی 6 ماکو
آبادان
کورال اورینتال
هتل سهند
2680 2800 2650 830 1690
ردیف نرخی 7 ماکو
آبادان
هتل بزرگ
هتل سهند
2840 2980 2820 830 1810