ایرانگردی

تخفیف 2 درصد
مبدا:
زنجان
مقصد:
1 شب آب بر+1 شب آبادان
تاریخ شروع:
1399/03/28
مدت:
4 روز
قیمت:
4946034
4 روز

ایرانگردی

بغتفیقسفقس

تابایابسبلیسسب

نتلنابلایلتسسطب

 

ردیف نرخی مقصد هتل اتاق دونفره اتاق تک نفره اتاق سه نفره کودک نوزاد انتخاب و رزرو
ردیف نرخی 1 آب بر
آبادان
کورال اورینتال
هتل سپید
1270000 1770000 2250000 690000 920000
ردیف نرخی 2 آب بر
آبادان
اسپیناس پالاس
هتل سپهر
5780000 2210002 2773000 690000 1260000