تور تک مسیره

مبدا:
تبریز
مقصد:
1 شب مشهد+2 شب آب پخش
تاریخ شروع:
1399/08/02
مدت:
4 روز
قیمت:
1768420
4 روز

تور تک مسیره

تور مشهد تست از تبریز با غذا صبحانه نهار شام و کلیه خدمات گشت 

ترانسفر ورودی های موزه 

بلیط پلرک ابی

ردیف نرخی مقصد هتل اتاق دونفره اتاق تک نفره اتاق سه نفره کودک نوزاد انتخاب و رزرو
ردیف نرخی 1 مشهد
آب پخش
اسپیناس پالاس
هتل سپید
86700 81600 86100 9062 5824
ردیف نرخی 2 مشهد
آب پخش
اسپیناس پالاس
هتل سپهر
91478 89678 89678 9062 13702
ردیف نرخی 3 مشهد
آب پخش
تهران
هتل سپید
99231 92531 98331 9062 17155
ردیف نرخی 4 مشهد
آب پخش
تهران
هتل سپهر
104184 100984 103584 9062 25208