بانکوک ، پاتایا ، پوکت

تخفیف 5 درصد
مبدا:
تهران
مقصد:
3 شب آب بر+3 شب ملکان+2 شب یاسوج+1 شب گیوی
تاریخ شروع:
1399/10/02
مدت:
10 روز
قیمت:
1664748
10 روز

بانکوک ، پاتایا ، پوکت

تور ترکیبی ویژه چزایر تفریحی تایلند 

خرید از بزرگترین مراکز خرید بانکوک

قایق سواری در سواحا اختصاصی هتل های لوکس پاتایا

عواصی در آب های زلال پوکت

هزهفته با پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان

ردیف نرخی مقصد هتل اتاق دونفره اتاق تک نفره اتاق سه نفره کودک نوزاد انتخاب و رزرو
ردیف نرخی 1 آب بر
ملکان
یاسوج
گیوی
هتل آزاد
هتل سپهر
تهران
تست
21220 20470 19270 6750 11855
ردیف نرخی 2 آب بر
ملکان
یاسوج
گیوی
هتل آزاد
کورال اورینتال
تهران
تست
39753 38103 35703 6750 20388
ردیف نرخی 3 آب بر
ملکان
یاسوج
گیوی
هتل آزاد
کورال اورینتال
تور جدید تست
تست
59786 57236 53636 6750 30221
ردیف نرخی 4 آب بر
ملکان
یاسوج
گیوی
هتل آزاد
هتل سپهر
تور جدید تست
تست
74756 71456 66656 6750 40841
ردیف نرخی 5 آب بر
ملکان
یاسوج
گیوی
هتل بزرگ
هتل سپهر
تور جدید تست
اسپیناس پالاس
94326 89376 84576 6750 57561
ردیف نرخی 6 آب بر
ملکان
یاسوج
گیوی
هتل آزاد
هتل سپهر
تهران
اسپیناس پالاس
107296 101596 95596 6750 69081