تور زیارتی

مبدا:
تهران
مقصد:
2 شب مشهد+1 شب قم+1 شب کاشان
تاریخ شروع:
1399/02/23
مدت:
4 روز
قیمت:
2853427
4 روز

تور زیارتی

زیارت از شهرهای مشهد و قم و کاشان

ردیف نرخی مقصد هتل اتاق دونفره اتاق تک نفره اتاق سه نفره کودک نوزاد انتخاب و رزرو
ردیف نرخی 1 مشهد
قم
کاشان
اسپیناس پالاس
هتل سپید
تست
2000000 2250000 5130000 940000 1280000
ردیف نرخی 2 مشهد
قم
کاشان
هتل بزرگ
هتل سپید
تست
6850000 3510000 6770000 940000 1700000