دریای خزر

تخفیف 5 درصد
مبدا:
تهران
مقصد:
1 شب رشت+2 شب رامسر+1 شب ساری+1 شب گرگان+1 شب گرگان+1 شب گرگان
تاریخ شروع:
1399/03/03
مدت:
5 روز
قیمت:
2182314
5 روز

دریای خزر

ردیف نرخی مقصد هتل اتاق دونفره اتاق تک نفره اتاق سه نفره کودک نوزاد انتخاب و رزرو
ردیف نرخی 1 رشت
رامسر
ساری
گرگان
گرگان
گرگان
هتل سپید
تهران
اسپیناس پالاس
1829999 1819999 1459999 1089999 1409999
ردیف نرخی 2 رشت
رامسر
ساری
گرگان
گرگان
گرگان
تست
هتل بزرگ
اسپیناس پالاس
2184999 2794999 2034999 1089999 1694999
ردیف نرخی 3 رشت
رامسر
ساری
گرگان
گرگان
گرگان
هتل سپید
هتل بزرگ
اسپیناس پالاس
2584999 3604999 2644999 1089999 1944999